CV Pirkko Holmberg

pirkko(at)mustekala.info

Valmistuin maisteriksi Helsingin Yliopistosta estetiikan oppiaineesta vuonna 2011. Taustallani on myös kuvataiteen opintoja. Graduni käsitteli J. W. von Goethen taideteorian luonnonfilosofisia taustoja.

Pelastettavien asioiden listallani ovat muiden muassa kulttuuri, ihmiskunta sekä ihmisten luottamus omiin aisteihinsa. Olen ollut mukana tekemässä Mustekalaa vuodesta 2006. Syksyllä 2011 aloitin Mustekalan päätoimittajana ja pestini päättyi vuoden 2013 lopussa.

Tekstejä:

"Ihmisyys ja kuolema teknologisen muokattavuutensa aikakaudella" Mustekala 1/14 www.mustekala.info

"Suomentajan esipuhe" teoksessa Friedrich Schiller: Kirjeitä ihmisen esteettisestä kasvatuksesta. Suom. Pirkko Holmberg. Helsinki, Tutkijaliitto 2013.

"Havainnosta ilmaisuun" Arvio Maurice Merleau-Pontyn Filosofisista kirjoituksista (suom. Miika Luoto ja Tarja Roinila, nemo 2012). Kritiikki VII Syksy 2012.

”Miten elää paremmin? Väen tunto - kirjoituksia estetiikasta ja politiikasta.” Arvio kirjasta Väen tunto. 21.1.2013 www.mustekala.info

”Tehtävänä ihmiskunta” Artikkeli Nicanor Perlasista ja yhteiskunnallisesta kolmijäsennyksestä. fifi.voima.fi 23.10.2012

”Havaintoja taidehallinnon uudistamisesta” Blogi Taikesta ja Valtion taidemuseon säätiöittämisestä. 30.5.2012 www.mustekala.info

”Laaja kuvakulma Gerhard Richteriin” Gerhard Richterin Panorama Tate Modernissa, Lontoossa. 5.1.2012 www.mustekala.info

”Onko taiteella omaa sanottavaa?” Arvio Veli-Matti Saarisen kirjasta Taiteen elämä ja kuolema (2011) Synteesi 3/2011.

”Onko uskonnottomuus pelkkä myytti? Uusateismi ja sen kritiikki Suomessa.” Mustekala 2/11

”Levottomuuden hartauskirja – Antti Nylénin ajattelusta” Esseistinen arvio Antti Nylénin kirjasta Halun ja epäluulon esseet (2010) 31.5.2011 www.mustekala.info

"Tunnustan tietämättömyyteni" Mustekalan blogissa 17.5.2011 www.mustekala.info

”Kandinsky ja moderni” Kandinskyn Absolut. Abstrakt -näyttelystä Münchenin Lenbachhausissa 25.10.2008-8.3.2009. TAIDE 2/09

toteutus auri.cc